TIETOSUOJASELOSTETässä tietosuojaselosteessa
kuvataan henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet koskien liikkeeni (Wieniläiskampaamo
y-1879923-6) palveluita. Tarkempi kuvaus palveluistamme löytyy
verkkosivuiltamme tai kysyttäessä meiltä.

Tässä tietosuojaselosteessa muun muassa kuvataan:

-miten Liikkeemme käsittelee asiakkaiden henkilötietoja.
-minkälaisia henkilötietoja Liikkeemme voi kerätä asiakkaista.
-mihin tarkoituksiin Liikkeemme voi käyttää asiakkaiden henkilötietoja.
-asiakkaan oikeuksia koskien keräämiämme henkilötietoja.

REKISTERIN YHTEYSHENKILÖ JA YHTEYSTIEDOT


Nimi: Anu Majava
Puhelinnumero: 02
2315906
Sähköpostiosoite: info@wienilaiskampaamo.fi
Osoite: Brahenkatu 10, Turku

REKISTERIN NIMI
Asiakasrekisteri


HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA TAUSTA
Asiakasrekisteriin kerätään Liikkeen asiakkaiden henkilötietoja, jotta palvelut
voitaisiin tarjota asianmukaisesti ja lainmukaisesti. Asiakkaiden
henkilötietoja käytetään etenkin asiakkuuden hoitoon, yhteydenpitoon ja
markkinointiin.

Liikkeen edustaja/omistaja käyttää henkilötietojen
käsittelyyn ja ylläpitämiseen Timma-palvelua, joka on Timma Oy:n tuottama
ajanvaraus- ja asiakkuudenhoitojärjestelmä (lisätietoja: www.timma.fi).
Selvyyden vuoksi todetaan, että Timma Oy ei ole tässä kuvatun asiakasrekisterin
ylläpitäjä vaan sen sijaan kyseinen yritys on ns. henkilötietojen käsittelijä,
joka on huolehtinut henkilötietojen käsittelijää koskevista vastuista
asianmukaisella tavalla.


REKISTERIN SISÄLTÖ
Rekisteriin kerätään asiakkaan ajanvarauksenyhteydessä luovuttamat henkilötiedot, joita katsotaan tarvittavanasiakassuhteen asianmukaiseen hoitamiseen. Asiakkaan ajanvarauksen yhteydessäasiakkaalta pyydetään nettiajanvarauslomakkeen tai muun ajanvarauksen (esim.puhelu) yhteydessä seuraavat tiedot:

Nimi
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Varauksen lisätiedot tai erityistoiveet
Sähköpostilla tapahtuvaa suoramarkkinointia koskeva suostumus
Tekstiviestillä tapahtuvaa suoramarkkinointia koskeva suostumus

Lisäksi Liike voi tallentaa asiakkaasta seuraavat
tiedot asiakasrekisteriin:

Osoite
Asiakkaan yleistiedot koskien tarjottavia palveluita
Kuinka monta kertaa asiakas on jättänyt saapumatta paikalle sovittuna
ajanvarauksen
Lisätietoja, joilla asiakassuhteen aikana syntyneitä asiakastietoja
pyritään hyödyntämään myös jatkossa asiakkaan hyväksi

Edellä sanotun lisäksi asiakkaasta jää Liikkeelle
tietoon ajankohta ajanvarauksesta sekä asiakkaan tunniste.


REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Henkilötiedot saadaan, kun asiakas tekee ajanvarauksen tai kun asiakas muulla tavoin luovuttaa Liikkeelle itsestään henkilötietoja.

Edelläsanotun lisäksi asiakkaasta voidaan tallettaa
palvelun tarjoamisen yhteydessä lisätietoja, joilla pyritään varmistamaan
laadukas palvelu myös jatkossa. Tällaisia lisätietoja voivat olla asiakkaalle
soveltuvat palvelut ja tuotteet sekä muut asiakassuhteen kannalta olennaiset
tiedot.

Asiakasrekisteriin välittyy myös automaattisesti
asiakkaan henkilötietoja, kun asiakas tekee Liikkeeseen ajanvarauksen
Timma-palvelun kautta.

Edelläsanotun lisäksi Liike voi kerätä
verkkosivujensa käyttäjistä analytiikkatyökalujen avulla anonymisoitua
käyttäjädataa. Liikkeemme varaa myös oikeuden käyttää verkkosivuillansa
evästeitä, jotka käyttäjä voi kieltää tyypillisesti selaimensa asetuksista.


HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN
Henkilötietojen luovuttamisessa noudatetaan kaikissa
tilanteissa lainsäädäntöä.

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille
osapuolille,

Henkilötietoja voidaan luovuttaa lakien mukaisesti
viranomaisille niin pyydettäessä. Rekisteri on tallennettu ja suojattu siten,
ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

Asiakas ymmärtää, että hänen henkilötietoja
käsitellään yhteistyökumppanimme tarjoamassa Timma-palvelussa. Asiakas suostuu, että hänen henkilötietoja saadaan Timma-palvelun kautta siirtää kolmansille tietojenkäsittelijöille, edellyttäen kuitenkin, että henkilötietojen siirto on toteutettu EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Edellä sanottu sisältää
oikeuden siirtää henkilötietoja kolmanteen maahan Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, edellyttäen kuitenkin, että tietojen siirtoon on kaikiltaosin noudatettu EU:n tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.

REKISTERIN SUOJAUS
Liike on järjestänyt rekisterin tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn niin tietotekniikan avulla ylläpidettäviin tietojärjestelmiinsä kuin manuaalisesti ylläpidettäviin ja säilytettäviin aineistoihinsa.

Lähtökohtaisesti ainoastaan Liikkeen omistajalla/työtekijällä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin. Lisäksi Timma Oy:n työntekijöille ja Timma-palvelun muille tietojenkäsittelijöille voi syntyä peruste käsitellä manuaalisesti rekisterin henkilötietoja, jotta Timma-palvelu voidaan tarjota Liikkeelle ja sen asiakkaille asianmukaisella tavalla. Timma Oy:n työntekijät ja Timma-palvelun muut tietojenkäsittelijät ovat sitoutuneet salassapitovelvoitteisiin, joilla suojataan asiakkaan henkilötiedot lain edellyttämällä tavalla.

TARKASTUSOIKEUS
Asiakkaalla on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Liikkeen on samalla ilmoitettava rekisterin säännönmukaiset tietolähteet sekä, mihin rekisterin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan.

Henkilö, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat
tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö Liikkeelle omakätisesti
allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa.

TIEDON KORJAAMINEN
Mikäli henkilö havaitsee esimerkiksi tarkastusoikeutta käyttäessään, että rekisterin tiedoissa on puutteita tai virheitä, on henkilöllä oikeus pyytää Liikettä korjaamaan tiedot asianmukaisiksi.

MUUT OIKEUDET
Liike pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta aika-ajoin täyttääkseen oikeudelliset velvoitteensa. Liike sitoutuu oma-aloitteisesti tai rekisteriin kirjatun henkilön vaatimuksesta oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä olevat tiedot, joiden todetaan olevan virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai esimerkiksi vanhentuneita. Mikäli tiedon korjaamista ei hyväksytä, annetaan henkilölle perusteltu ilmoitus, jossa kerrotaan syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty.

Edellä sanotun lisäksi asiakkailla on oikeus kieltää
Liikettä käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin.EVÄSTESELOSTE
Sivustollamme käytetään evästeitä (cookies). Eväste on
pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa kävijän laitteelle.VÄLTTÄMÄTTÖMÄT EVÄSTEET
Sivustolla käytettävät välttämättömät evästeet ovat wienilaiskampaamo.fi sivuston omia evästeitä, joita muut palvelimet eivät voi lukea tai käyttää. Näihin evästeisiin ei tallenneta käyttäjää yksilöiviä tai profiloivia tietoja, eikä niiden tietoja välitetä kolmansille osapuolille.

Välttämättömät evästeet mahdollistavat sivuston julkaisujärjestelmään
liittyvien kirjautumisjärjestelmien toiminnan, sekä muita sivustolle
välttämättömiä toiminnallisuuksia. Istunnon pituiset evästeet poistuvat
laitteeltasi, kun suljet selaimen tai tyhjennät välimuistin.

wienilaiskampaamo.fi sivuston asettamat välttämättömät
evästeet:

Eväste: Säilytysaika:

ConcreteSitemapTreeID

CONCRETE5_LOGIN

CONCRETE5 istunto (session)

cookieconsent_status

(tallentaa tiedon evästesuostumuksesta allow/deny)

1 vuosi

SEURANTAEVÄSTEET
Tavoitteenamme on kehittää ja parantaa sivustoa käyttäjälähtöisesti. Tätä varten sivustolla käytetään kolmannen osapuolen evästeitä kävijäseurantaan. Voit halutessasi estää näiden evästeiden käytön selaimen asetuksissa.

Evästeiden avulla kerätään mm. seuraavia tietoja:

käyttäjän IP-osoite
kellonaika
käytetyt sivut
selaintyyppi
mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut wienilaiskampaamo.fi
verkkosivulle miltä palvelimelta käyttäjä on tullut mincastyle.com verkkosivulle

Käytämme sivuston kävijäseurantaan Google Analytics
palvelua. Suosittelemme lukemaan palvelun tietosuojakäytännöt.

Google Analytics
Google Analytics on Googlen tarjoama verkkoanalyysipalvelu, jonka avulla seuraamme, miten verkkosivustoamme käytetään. Sivuston käyttöön liittyvät tiedot, kuten IP-osoitteesi, voidaan välittää Googlelle, joka tallentaa ne palvelimilleen. Analyticsin evästeet keräävät anonyymia tietoa esimerkiksi kävijöiden määrästä, siitä, mistä htulivat sivustolle sekä muista heidän avaamistaan sivuista. Käytämme tätä tietoa hyödyksi kehittäessämme sivustoa, ja pyrimme näin parantamaan siitä käyttäjälähtöisemmäksi.

Lisätietoja: Googlen tietosuojakäytännöt ja Google
Analyticsin datan turvaaminen

Google Analyticsin asettamat evästeet ja
voimassaoloajat:

Eväste: Säilytysaika:

_gid 1pv

_ga 24kk

_gat_UA-151442683-1 1min

_gat_timma 1min

Evästeiden hallinta
Voit halutessasi poistaa laitteellesi tallentuneet evästeet ja estää evästeiden käytön oman selaimen asetuksista. Tarkemmat ohjeet tähän löydät englanniksi osoitteesta aboutcookies.org. Huomioithan, että evästeiden poistaminen käytöstä saattaa estää joidenkin verkkopalvelun toimintojen käyttämisen.

Sivustolle tullessasi sivun alareunaan ilmestyy banneri, josta voit valita hyväksytkö kaikki sivuston evästeet, vai ainoastaan välttämättömät. Voit muuttaa evästevalintaa tämän painikkeen kautta: Muuta evästeasetuksia

YHTEYSTIEDOT
Wieniläiskampaamo, Anu Majava
Brahenkatu 10
20100 TURKU
p. 02 2315906

info@wienilaiskampaamo.fi